IBD Connect

Environmental Policy

Milieubeleid

ITW Global Tire Repair (ITWGTR) zal zijn milieuzaken zodanig beheren dat er binnen de organisatie een cultuur van duurzaamheid ontstaat.

ITWGTR zal ernaar streven leider te zijn in het uitvoeren en handhaven van zijn milieubeleid door aan alle toepasbare wetten en regels te voldoen en deze waar mogelijk te overtreffen.

ITWGTR zal er alles aan doen continu zijn milieumanagementsysteem te verbeteren.

Het milieuprogramma van ITWGTR zal in de eerste plaats gericht zijn op verontreinigingspreventie. Prioriteit zal worden gegeven aan die gebieden waar het milieu het meest bedreigd wordt.

ITWGTR zal milieubeheer stimuleren door middel van weloverwogen planning en verantwoord beheer van hulpbronnen.